Pregària

Demanem a Déu la glorificació del servent de Déu Manuel, bisbe,i els seus companys màrtirs, preveres, i encomanem-nos a la seva intercessió.

(Per a ús privat, amb llicència eclesiàstica)

Oh Déu i Pare nostre,
el bisbe Manuel i els seus companys
van estimar tant el vostre Fill
que no dubtaren a donar la vida
abans de negar el seu nom.

Us demano que siguin glorificats en l´Església
per a la glòria del vostre nom.

Per la intercessió d´aquests testimonis
del vostre Fill,
us prego avançar pels camins de la santedat,
i que em concediu la gràcia que us demano…

(Es demanen en silenci els dons de Déu
per la intercessió dels seus servents.
No deixem de pregar per les intencions
de l´arxidiòcesi de Tarragona)

mentre sigui segons la vostra voluntat
i per a la salvació de la meva ànima.

Per Crist Senyor nostre. Amén.
Parenostre, avemaria i glòria.

Conforme als decrets del papa Urbà VIII,
en res no es pretén anticipar-se al judici de l´Església.